De BENG (bijna energieneutrale gebouwen) wordt door ons kantoor volgens de geldende NTA 880 berekend. Deze norm geldt voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw.

Wat is een BENG?

De BENG van een woning drukt de energetische prestatie van een woning uit. De energieprestatie van een woning gaat alleen over het gebouwgebonden energiegebruik. Dat is de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en de verlichting.
De energieprestatie gaat niet over het overige huishoudelijk energiegebruik zoals nodig voor koken, wassen, koelkast, en andere apparatuur. Bovendien is uitgegaan van een referentiejaar voor het buitenklimaat en een standaard bewonersgedrag. De werkelijkheid wijkt meestal sterk af van deze uitgangspunten. Daardoor zal het genormeerde berekende energiegebruik meestal niet overeenkomen met wat bewoners op hun gas- en elektriciteitsmeter aflezen. Immers ieder jaar is het buitenklimaat anders en iedere bewoner stookt anders en gaat anders om met zijn woning. Bovendien zitten er een aantal afrondingen in de norm om er voor te zorgen dat de norm nog hanteerbaar is.
De energieprestatie-eis zegt alleen iets over de minimale energetische kwaliteit waaraan een woning moet voldoen. De indiener van een bouwaanvraag voor een woning mag zelf bepalen met welke maatregelen aan de eis wordt voldaan: extra isoleren, betere installaties of de toepassing van duurzame energie.
Een belangrijk principe van de prestatienorm is, dat ongeacht het type, de vorm, of, de grootte van de woning, dat gelijksoortige maatregelen tot min of meer de zelfde prestatie leiden. Anders uitgelegd: grote woningen of woningen met veel dak- of geveloppervlak mogen dus meer energie gebruiken om aan dezelfde prestatie-eis te voldoen als kleine compacte woningen.

Kijk ook eens bij Energieprestatie – BENG | RVO.nl.

Vrijblijvende Offerte

Standaard kost de BENG berekening voor een woonhuis tot 200 m2 vloeroppervlak volgens de geldende normen €420,00 excl. BTW. U kunt ons voor een geheel vrijblijvende offerte mailen naar info@rencosips.nl. Voor ons is het het éénvoudigste als u een .dwg bestand heeft en die meestuurt.