Door ons kantoor worden eveneens schaderapporten gemaakt m.b.t. constructieve en/of bouwfysische schades.

Constructief:

Middels een scheurenonderzoek met scheurmeters kunnen wij bepalen of scheuren in een bestaande constructie van eindige aard zijn of dat deze nog in beweging zijn. In dit laatste geval dient er uiteraard ook een advies gegeven te worden teneinde de beweging van het bouwwerk te stoppen. Daarnaast is het ook zonder scheuronderzoek in veel gevallen reeds na een enkel bezoek ter plaatse de waarschijnlijke oorzaak voor een schade aan te geven.

Bouwfysisch:

Een schade zoals hierboven genoemd hangt vaak samen met een bouwfysische schade. Ook hiervoor leveren wij uiteraard de benodigde rapporten, waarin u de (waarschijnlijke) oorzaken aantreft en adviezen m.b.t. de oplossingen voor uw gebouwprobleem.