Bij zowel nieuwbouw als verbouwing van panden kan de gemeente vragen voor een daglicht en/of een ventilatieberekening. Beide worden door ons kantoor gemaakt volgens de geldende NEN-normen.
De daglichtberekening bestaat uit een berekening per ruimte van de aanwezige daglichthoeveelheid en een berekening van het minimaal vereiste voor de betreffende ruimte.
De ventilatieberekening bestaat uit een ventilatiebalans waarin wordt omschreven waar er toevoeren van lucht in het pand dienen te zitten, waar afvoeren en via welke ruimtes de lucht wordt verplaatst. De minimale luchtdebieten in de buiten- en binnenkozijnen worden op tekening aangegeven.